Kategorie

Materiały potrzebne do gry

W Nieoficjalnym podręczniku po DBA znajduje się rozdział zatytułowany Materiały potrzebne do gry. Zawarte w tej części informacje pozwalają czytającemu na zapoznanie się ze wszystkimi mniej i bardziej potrzebnymi materiałami. Jednak za niezbędną podstawę podano:

– dwóch graczy